اقتصاد فرهنگ و هنر

عنوان کتاب: اقتصاد فرهنگ و هنر

نویسندگان: جیمز هلبرن و چالز گری (JAMES HEILBRUN & CHARLES M. GRAY)

از مقدمه کتاب:

اگرچه اقتصاددانان ایالات متحده از اواسط دهه 1960 در مورد اقتصاد هنر و فرهنگ نوشته اند، این اولین اثری است که نه تنها بخش های کلیدی هنرهای زیبا و هنرهای نمایشی را پوشش می دهد، بلکه سیاست عمومی نسبت به هنر در سطوح فدرال، ایالتی و محلی را نیز پوشش می دهد. بنابراین این اولین تلاش برای بررسی جامع این موضوع است.

نویسندگان سطح و دامنه کتاب را طوری برنامه ریزی کرده اند که نیازهای دو گروه از خوانندگان را برآورده کند: اول، یک مخاطب دانشگاهی که کتاب می تواند به عنوان متن اصلی در دوره ای در مورد اقتصاد هنر یا مدیریت هنر، یا به عنوان متن تکمیلی در دوره ای که با جامعه شناسی یا سیاست هنر سروکار دارد، باشد. دوم، آن دسته از خوانندگان عام که آماده تحلیل سیستماتیک اقتصاد و اقتصاد سیاسی هنر در ایالات متحده هستند.

این کتاب شامل 5 بخش است:

بخش اول، «بخش هنر: اندازه، رشد و مخاطبان» است، که شامل فصل های، 1.مروری بر بخش هنر، 2.رشد بخش هنر، 3.مخاطبان هنر، است.

بخش دوم، «اقتصادِ خرد تقاضا و عرضه» نام دارد و شامل فصل های، 4.تقاضای مصرف کننده: مقدمه، 5.ویژگی های تقاضای هنر و پیامدهای خط مشی آن، 6.تولید در هنرهای نمایشی، 7.شرکت ها و بازارهای هنرهای نمایشی، 8.تاخیر در بهره وری و مشکل مالی هنر، است.

بخش سوم، «هنرهای زیبا و موزه ها» است و شامل فصل های، 9.بازار آثار هنری، 10.اقتصاد موزه های هنر، است.

بخش چهارم، «سیاست عمومی نسبت به هنر» نام دارد، که شامل فصل های، 11.آیا دولت باید به هنر یارانه بدهد؟، 12.حمایت عمومی و/یا خصوصی از هنر در ایالات متحده، کانادا و اروپای غربی، 13.حمایت مستقیم دولت از هنر در ایالات متحده، است.

و بخش آخر این کتاب، «هنر، اقتصاد و جامعه» است و شامل فصل های، 14.هنر به عنوان یک حرفه: آموزش، پرورش و اشتغال، 15.نقش هنر در اقتصاد محلی، 16.رسانه های جمعی، پخش عمومی و ترویج ترجیحات، و در آخر 17.نتیجه گیری: نوآوری، آموزش هنر و آینده فرهنگ و هنر در ایالات متحده، است.

منبع: انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا