کارآفرینی اجتماعی دانش بنیان

عنوان کتاب: کارآفرینی اجتماعی دانش بنیان

نویسنده: میت نوشاد کبیر(Mitt Nowshade Kabir)

از مقدمه کتاب:

جهان در محل رویارویی فناوری جدید و عصر دانش بنیان ایستاده است. بسیاری آن را عصر دانش جدید، انقلاب صنعتی چهارم، جامعه فراصنعتی یا صرفاً اقتصاد دانش نامیده اند. محرک های رشد در این اقتصاد جدید، پیشرفت در فناوری، تکثیر دانش و نوآوری مستمر توسط شرکت ها و کارآفرینان است. به ویژه کارآفرینان با پیشبرد نوآوری، برانگیختن یا وادار کردن صنایع جدید و ایجاد شغل به رشد کمک می کنند. فناوری‌های جدید و انفجار اطلاعات، زمینه مناسبی را برای کارآفرینی در اقتصاد دانش ایجاد کرده است. دانش در حال حاضر به ابزار اولیه تولید و بخش قابل توجهی از محصولات نهایی در بسیاری از صنایع تبدیل شده است. این تأثیر دانش به‌عنوان عاملی حیاتی در نوآوری و فرآیند تولید و اهمیت آن به‌عنوان مؤلفه محصول، موجب ظهور حوزه جدید کارآفرینی – کارآفرینی مبتنی بر دانش – شده است.

این کتاب شامل سه بخش است. بخش اول دارای فصولی درباره، اقتصاد دانش، نظام اجتماعی دانش، تکنولوژی های آینده؛ بخش دوم شامل فصل های دانش و نوآوری است؛ و فصول بخش سوم، کارآفرینی و کاآفرینان، استراتژی، تدوین استراتژی و مدل های کسب و کار، و توسعه فرصت ها و تجاری سازی است که در آخر هم بررسی نتیجه ها ذکر شده است.

منبع: انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا