سازمان های مرتبط

سازمان جهانی گردشگری

سازمان جهانی گردشگری ( World Tourism Organization- UNWTO) آژانس سازمان ملل متحد است که مسئول ترویج گردشگری معتبر، پایدار و قابل دسترسی جهانی است. به عنوان سازمان بین المللی پیشرو در زمینه گردشگری، UNWTO گردشگری را به عنوان محرک رشد اقتصادی، توسعه فراگیر و پایداری محیطی ترویج می کند و رهبری و حمایت از این …

سازمان جهانی گردشگری Read More »

یونسکو

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو، به انگلیسی United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) یک سازمان تخصصی در سازمان ملل متحد است که با هدف کمک به «ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات» به وجود آمده‌است و جانشین …

یونسکو Read More »

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization- WTO) یک سازمان بین دولتی است که تجارت بین المللی بین کشورها را تنظیم و تسهیل می کند. دولت ها از سازمان برای ایجاد، بازنگری و اجرای قوانین حاکم بر تجارت بین المللی استفاده می کنند. https://www.wto.org/

سازمان جهانی مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization- WIPO) یکی از 15 آژانس تخصصی سازمان ملل متحد (UN) است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۷ سازمان جهانی مالکیت فکری، WIPO برای ترویج و حمایت از مالکیت معنوی (IP) در سراسر جهان از طریق همکاری با کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شد. در 26 آوریل 1970 با …

سازمان جهانی مالکیت فکری Read More »

اسکرول به بالا